Ben ik in een restaurant verplicht om een automatische brandblusser in de dampkap te voorzien?

Er bestaat geen volledige verplichting voor een automatische brandblusser in de dampkap te voorzien maar er is wel een uitzondering. In een restaurant met een open keuken is elk vast frituurtoestel voorzien van een vast automatische blusinstallatie die gekoppeld wordt aan een toestel dat de toevoer van energie naar het frituurtoestel onderbreekt.

In een restaurant met een gesloten keuken gelden er specificaties voor de horizontale en verticale transportsystemen tussen de keuken en het restaurant. Het transport gebeurt in kokers met wanden EI 60 (lage en middelhoge gebouwen) en EI 120 (hoge gebouwen) wanneer het door andere lokalen gaat en het transportsysteem ter hoogte van de compartimentswand(en) afgesloten met een voorziening van EI 1 60 (lage en middelhoge gebouwen) en EI 1 120 (hoge gebouwen). Maar de wet zwijgt in dit geval over een verplichte automatische blusser. Ze stelt wel dat bij hoge gebouwen de verticale kokers uitgerust kunnen worden met gemotoriseerde verluchtingskleppen.

*Deze informatie vindt u terug in het KB van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de gebouwen moeten voldoen (gecoördineerde versie op 1 april 2017) en de EN 16282-7:2017 norm.