Ben ik verplicht een evacuatieplan op te hangen?

Het is in iedere publiek toegankelijke ruimte verplicht om evacuatieplannen op te hangen. Concreet is dat dus het geval voor:

  • Alle arbeidsplaatsen (kantoren, magazijn, winkels, horeca, crèches…): per niveau zal er aan de ingang een evacuatieplan opgehangen worden.
  • Alle toeristische logies (B&B, Airbnb, hotel…). In iedere verhuureenheid moet minstens een vereenvoudigd samenvattend plan met aanduiding van de plaats waar de verhuureenheid zich bevindt ten opzichte van de evacuatiewegen en -mogelijkheden worden opgehangen.
  • Alle appartementsgebouwen die na 1994 gebouwd werden, of een renovatie met vergunning hebben gedaan sindsdien. Het KB 7 juli 1994 betreffende brandpreventienormen verwijst naar het ARAB.

Die verplichting wordt geregeld in onder meer het ARAB, KB 7 juli 1994 voor betreffende brandpreventienormen, de lokale politiecodex en het Logiesdecreet.