Hoe informeert of schoolt de werkgever zijn werknemers met betrekking tot brandveiligheid?

De werkgever zal zijn werknemers informeren over:

 • Brandrisico’s;
 • Preventiemaatregelen;
 • Waarschuwings- en alarmsignalen;
 • Maatregelen in geval van brand;
 • Evacuatie;

Deze informatie wordt schriftelijk overhandigd op de dag van indiensttreding en zal worden bijgewerkt in functie van de evolutie van de risico’s en van de preventiemaatregelen.

De werkgever zorgt voor een opleiding voor zijn werknemers:

 • Het doel van de opleiding is een aantal bekwaamheden verwerven nl.:
  • Ontstaan van brand tijdens de uitoefening van hun taken voorkomen;
  • Op gepaste wijze reageren bij de ontdekking van brand of de aanwezigheid van rook;
  • Waarschuwing geven;
  • Het begrijpen van de waarschuwings- en alarmsignalen;
  • Het volgen en toepassen van de instructies betreffende de evacuaties en het correct uitvoeren van deze instructies, zodat de evacuatie kan gebeuren zonder paniek en zonder gevaar en opdat het werk van de leden van de brandbestrijdingsdienst niet gehinderd wordt;

Er zal minstens één keer per jaar een evacuatieoefening georganiseerd worden.

Wie de opleiding van de werknemers geeft en hoe vaak deze opleiding gebeurt, is niet nader bepaald door de wetgever. Hou vooral het doel van deze opleiding in het achterhoofd. Een brand in de kiem smoren kan veel schade voorkomen, maar ook mensenlevens redden.

*Deze informatie vindt U terug in art. III.3-25 en III.3-26 van het ARAB.