Hoe wordt de evacuatie in parkeergebouwen geregeld?

Een parkeergebouw kan een compartiment vormen waarvan de oppervlakte niet beperkt is, zelfs wanneer er verscheidene communicerende bouwlagen zijn.

Hoe wordt de evacuatie hier geregeld?

  • Er zijn minimum twee trappenhuizen of buitentrappen en zijn vanuit ieder punt van de bouwlaag toegankelijk; de af te leggen weg naar de dichtstbijzijnde trap mag niet meer dan 45 m bedragen; de minimale nuttige breedte van deze trappen bedraagt 0,80 m;
  • Bij ondergrondse bouwlagen mag de vereiste toegang tot één van de twee trappenhuizen vervangen worden door een rechtstreekse uitgang naar buiten;
  • op de bouwlaag die het dichtst bij het uitritniveau ligt, mag de hellende rijweg één der trappenhuizen of buitentrappen vervangen indien de helling gemeten in haar hartlijn niet meer dan 10% bedraagt;
  • de beperking van 10% geldt niet voor compartimenten kleiner dan 500 m2, indien evacuatie via de helling mogelijk blijft;
  • Het volgnummer van elke bouwlaag wordt duidelijk aangebracht op de overlopen en in de vluchtruimten bij trappenhuizen en liften. De evacuatiewegen worden, op elke bouwlaag, ook nog aangeduid op de vloer of juist erboven.

Eén enkele uitgang per bouwlaag (binnentrappenhuis, buitentrap, rechtstreekse uitgang naar buiten of hellende rijweg op de bouwlaag die het dichtst bij het uitritniveau ligt) is evenwel voldoen op voorwaarde:

  • dat het parkeergebouw zich in de hoogte uitstrekt over maximum twee bouwlagen;
  • dat geen enkele van deze beide bouwlagen zich op meer dan twee bouwlagen boven of onder het uitritniveau voor voertuigen bevindt;
  • dat geen enkel punt van het parkeergebouw zich op een afstand verder dan 15 m van de toegang tot de evacuatieweg naar de uitgang bevindt;
  • en dat geen enkel punt van het parkeergebouw zich op een afstand verden dan 30 m van de toegang tot de uitgang bevindt.

In de gesloten parkeergebouwen met een totale oppervlakte groter dan 2500 m2, moeten installaties voor rookafvoer worden geïnstalleerd.

*Deze informatie vindt U terug in de artikelen N2/1, 5.2; N3/1, 5.2 en N4/1, 5.2 KB van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen