Hoe zit het met het onderhoud en de controle van beschermingsmiddelen?

Je ziet toe op de goede staat van de beschermingsuitrusting en zorgt voor een jaarlijkse controle. Het gaat hier bv. om de brandblussers, rookmelders, haspels,…

Je ziet er ook op toe dat de gas-, verwarmings- en airconditioningsinstallaties evenals de elektrische installaties:

  • In goede staat worden gehouden;
  • Periodiek gecontroleerd worden; en
  • Deze data bewaard wordt en ter beschikking gehouden wordt van het Comité en van de met het toezicht belaste ambtenaren.