Moet een appartementgebouw verplicht brandhaspels hebben?

Indien de oppervlakte van een gebouw kleiner is dan 500 m2 is geen muurhaspel verplicht (behoudens speciale risico’s). In alle andere gevallen wordt het aantal muurhaspels als volgt bepaald:

  • de waterstraal bereikt elk punt van een compartiment;
  • compartimenten groter dan 500 m2 beschikken over ten minste 1 muurhaspel.

*Deze informatie vindt U terug in het KB van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de gebouwen moeten voldoen (gecoördineerde versie op 1 april 2017)