Moet noodverlichting jaarlijks nagekeken worden?

Uit het ARAB blijkt dat alle beschermingsmiddelen tegen brand gecontroleerd en onderhouden moeten worden. Behoudens strengere voorschriften vanwege de fabrikant of de installateur of voortvloeiend uit de regels van goed vakmanschap, worden de beschermingsmiddelen tegen brand tenminste één keer per jaar gecontroleerd. De controles en onderhoudsbeurten worden uitgevoerd overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant of de installateur.