Welke brandveiligheidsvereisten zijn er voor een pleziervaartuig met een lengte van 20 tot 24 meter?

Uit het Koninklijk Besluit van 26 december 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 maart 2009 betreffende de technische voorschriften van binnenschepen blijkt dat een pleziervaartuig van meer dan 20 meter aan de volgende vereisten op gebied van brandblusapparatuur moet voldoen:

 • Gekeurde brandblustoestellen ABC poeder min. 6kg
  • Waar?
   • In het stuurhuis of hoofdstuurstand van het pleziervaartuig;
   • Bij iedere toegang van het dek naar de verblijven;
   • Aan de toegang tot machinekamers of ketelruimtes;
  • 2 blustoestellen moeten aan boord aanwezig zijn
 • Gekeurde Brandblustoestellen CO2: 1kg voor iedere 15m3
  • Waar?
   • Keukens;
   • Elektrische inrichtingen.
 • Keuring elke twee jaar
 • Signalisatie bij brandblustoestellen als zij aan het zicht onttrokken zijn met pictogram van min. 10 cm

* Wachtende op het Koninklijk besluit tot uitvoering van de Wet van 5 juli 2018 betreffende de pleziervaart is dit de regeling voor een groot pleziervaartuig