Welke maatregelen moet de werkgever nemen met betrekking tot veiligheids- en gezondheidssignalering?

De werkgever zal de nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de werknemers een passende opleiding krijgen wat betreft de veiligheids- en gezondheidssignalering. Deze opleiding houdt nauwkeurige instructies in. De opleiding heeft betrekking op de betekenis van de signalering en op de te volgen algemenen en specifieke handelswijzen.

De werkgever informeert de werknemers over alle te nemen maatregelen met betrekking tot veiligheids- en gezondheidssignalering.

De veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk mag alleen gebruikt worden voor het overbrengen van boodschappen of informatie.