Wie mag een brandcentrale jaarlijks controleren?

Volgens de NBN S21-100 norm dient de brandcentrale driejaarlijks te worden gecontroleerd. Deze controle zal gebeuren door een geaccrediteerde keuringsinstelling.

Afwijkingen:

  • In de kinderopvang: Mag de controle van de brandcentrale gebeuren door een bevoegde persoon in plaats van een geaccrediteerde keuringsinstelling;
  • Naast de algemene regeling in de norm wijken de politiecodexen af voor de controle en het onderhoud van een studentenhuis. In Kortrijk gebeurt de controle jaarlijks en door de installateur of een externe dienst voor technische controle. In Genk en Antwerpen regelt de plaatselijke politiecodex dat de jaarlijkse controle gebeurt door een externe dienst voor technische controle. In Gent wordt bepaald dat de controle jaarlijks door de bevoegde installateur dient te gebeuren. In Leuven dient de automatische branddetectie-installatie vijfjaarlijks gecontroleerd te worden en bij ingebruikname door een externe dienst voor technische controle of een bevoegde technicus. Dit is een houvast dus controleer dit zeker zelf voor de relevante gemeente.

De externe dienst voor technische controle zijn diensten die wat betreft hun erkenning en werking beantwoorden aan de bepalingen van het koninklijk besluit van 29 april 1999.

Een bevoegd persoon is een persoon die al dan niet tot het eigen personeel behoort of de werkgever zelf, op voorwaarde dat hij/zij voldoende kennis van de toestellen heeft.

Geaccrediteerde keuringsinstelling volgens het VLAREL.

De bevoegde technicus/installateur is de persoon of organisatie met de nodige kennis, het nodige materiaal, de nodige erkenning ed. om dergelijke controle uit te voeren.