Zijn rookmelders verplicht in een woning, huurwoning en kamer?

Optische rookmelders zijn verplicht in alle nieuw te bouwen woningen en alle woningen waaraan renovatiewerken worden uitgevoerd waarvoor de stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd.

Eveneens moeten alle huurwoningen waarvoor een nieuw huurcontract wordt afgesloten na 31 december 2012 uitgerust zijn met rookmelders. Sinds 1 januari 2017 geldt dit ook voor alle sociale huurwoningen, ongeacht hun bouwjaar.
Voor privé-huurwoningen geldt er wel nog een onderscheid aan de hand van het bouwjaar:

  • Gebouwd voor 1945: verplichting vanaf 1 januari 2016
  • Gebouwd na 1945: verplichting vanaf 1 januari 2019

De verhuurder is aansprakelijk voor de aankoop- en installatiekosten. De huurder is verantwoordelijk voor het onderhoud en de vervangingskosten na afloop van de door de fabrikant vermelde levensduur van de batterij.

Alle woningen waarvoor een bijzonder sociale lening wordt toegekend en waarvoor de kredietakte na 1 januari 2013 wordt verleden, moeten zijn uitgerust met optische rookmelders.

Woningen en kamers bestemd voor het huisvesten van studenten moeten ten laatste op 1 oktober 2014 uitgerust zijn met een optische rookmelder.

Vanaf 1 januari 2020 zullen optische rookmelders verplicht zijn in alle woningen.
Art. 5, §1, tweede lid Vlaamse Wooncode: “Een woning moet uitgerust zijn met één of meer rookmelders geplaatst op de wijze bepaald door de Vlaamse Regering of moet beschikken over een branddetectiesysteem dat gekeurd en gecertificeerd is door een daartoe erkend organisme.”

*De rookmelders moeten op een correcte wijze geïnstalleerd worden.