Moet een brandblusser jaarlijks gekeurd worden?

Ja, als je een brandblusser in een professionele of openbare ruimte (inclusief gemeenschappelijke delen van appartementsgebouwen) installeert, dan dient hij jaarlijks gecontroleerd te worden. Voor privé-gebruik geldt dit niet, maar het is wel sterk aan te raden.

Deze verplichting kan je terugvinden op verschillende plaatsen in de Belgische wetgeving:

  • Het KB 28 maart 2014 voor brandpreventie op werkvloeren
  • Het KB 7 juli 1994 omtrent appartementsgebouwen
  • Het Logiesdecreet 1 april 2018 omtrent toeristische logies
  • De onderhoudsnorm NBN S21-050 (onderhoud van draagbare blusmiddelen)
  • De Regels van Goed Vakmanschap, zoals opgesteld door BENOR en Apragaz.