Hoe regelt de Kortrijkse politiecodex de brandveiligheid?

Er zijn geen afwijkingen op de federale of gewestelijke regelgeving. De enige uitzondering hierop is de aanwezigheid van een branddeken in de kamerwoningen en studentenwoningen. Dit branddeken moet duidelijk zichtbaar en bereikbaar worden opgehangen.

Betreffende de controle van brandbestrijdingsmiddelen geldt onderstaande tabel: