Hoe zorg ik voor een duidelijke signalisatie van de beschermingsmiddelen?

Betreffende de signalisatie van brandblussers, haspels, rookmelders, kortom niet-automatische beschermingsmiddelen, moet de aandacht op volgende punten gevestigd worden:

  • De beschermingsmiddelen moeten zichtbaar zijn of duidelijk gesignaleerd zijn;
  • Makkelijk toegankelijk zijn;
  • De bediening moet gemakkelijk zijn;
  • Het doel van de middelen moeten duidelijk aangegeven zijn.

Vervolgens is het belangrijk dat de signalisatie goed waarneembaar is en niet met elkaar, noch met andere signalen verward kan worden. De signalisatie moet ook op gepaste plaatsen aangebracht worden en haar eigenschappen in de tijd behouden.