Welke brandblussers heb ik nodig voor een horecazaak?

Op elke verdieping is er minstens één brandblusser van het type 6 kilo poeder ABC of gelijkwaardig vereist. In de keukens moet er een brandblusser van het type 5 kilo CO2 of 6 kilo ABC poeder of gelijkwaardig aanwezig zijn. Zorg er voor dat bij de frituurketels een goed sluitend metalen deksel in de onmiddelijke nabijheid aanwezig is. Als er vooral met vetten gewerkt wordt, is een ABF of schuimverbrandblusser altijd aangeraden. Het aantal zal vooral blijken uit de risicoanalyse die jezelf zal maken. Een goede houvast hiervoor kan je hier terug vinden.

Indien er een open keuken is, dient elk vast frituurtoestel voorzien van een vaste automatische blusinstallatie die gekoppeld wordt aan een toestel dat de toevoer van energie naar het frituurtoestel onderbreekt.

*Deze informatie vindt u terug in de Regels van Goed Vakmanschap, het KB 7 juli 1994 en verschillende politiecodexen.