Ben ik verplicht om brandhaspels te installeren?

, , , ,
Indien de oppervlakte van een gebouw kleiner is dan 500 m2 is geen muurhaspel verplicht (behoudens speciale risico's). In alle andere gevallen wordt het aantal muurhaspels als volgt bepaald: de waterstraal bereikt elk punt van een compartiment; …

Hoe lang dient de brandhaspel te zijn?

, , , ,
De vormvaste slang van een brandhaspel moet conform de Europese Norm EN-694, heeft een diameter van 19 mm, 25 mm en 33 mm en heeft een maximale lengt van 30 meter. De plat-oprolbare slang kent andere vereisten. Hier moet de slang plat zijn…

Sluit ik een brandhaspel aan op de gewone waterleiding?

, , ,
Een brandhaspelslang is een onderdeel van de groep kleine blusmiddelen. Doordat zij vast gemonteerd zitten aan de muur, in een kast of op een statief, zijn ze minder flexibel dan draagbare blustoestellen. Wel hebben zij een continue toevoer…

Aan welke normen dient een brandhaspel te voldoen?

, , , ,
Let bij de aankoop van een brandhaspel zeker op dat deze voldoet aan de Europese norm EN 671-1. Deze norm bepaalt onder andere dat de haspelkern niet kleiner mag zijn dan 200 mm voor de 19 en 25 mm slang. De norm bepaalt ook het symbool dat…

Wat is het minimale debiet van een brandhaspel?

, , ,
Het minimale debiet voor een brandhaspel is 21,67 l/min bij 1 bar. *Deze informatie vindt u terug in de Europese norm EN 671-1. 

Moet een brandhaspel een keerklep hebben?

, , ,
Bij een separate leiding moet direct na de afsplitsing van de doorstroomde leidingwaterinstallatie een terugstroombeveiliging (EA) worden opgenomen, bestaande uit een afsluiter, een testkraan en een keerklep. Deze wordt jaarlijks gecontroleerd.…

Moet een brandhaspel jaarlijks gecontroleerd worden?

, , ,
Ja, er dient een jaarlijkse controle te gebeuren door een deskundig persoon. Deze is aangesteld bij een bevoegd bedrijf.  Het brandhaspel zal gecontroleerd worden volgens de Europese norm EN 671-1 en 671-2. Een deskundig persoon is een persoon…

Wie mag een brandhaspel controleren?

, , , ,
De exploitant of zijn afgevaardigde stelt een bevoegd bedrijf aan dat instaat voor het onderhoud, controles en de eventuele herstellingen. Eveneens worden de leidingsystemen nagezien door de verantwoordelijke persoon of bevoegd bedrijf, op de…

Is een pictogram bij een brandhaspel verplicht?

, , , , ,
Het ARAB vermeldt dat de signalering op permanente wijze dient te gebeuren voor de lokalisatie en identificatie van het materieel en de uitrusting voor brandbestrijdingsmateriaal. Het brandhaspel valt hier uiteraard ook onder. Dit wordt bevestigd…

Moet een brandhaspel rood zijn?

, , , ,
Ja, dit wordt bepaald door de Europese norm EN 671-1. Uit de Regels van Goed Vakmanschap blijkt dat ook het leidingnet dat aangewend wordt voor het voeden van haspel- en muurhydrantsystemen in een rode kleur geschilderd worden of door rode banden…

Moet een brandhaspel verzegeld zijn?

, , , ,
Ja, alle afsluiters en tussenafsluiters worden in open stand verzegeld en bij een aftakking met rechtstreekse doorlaat is de bediening in gesloten stand verzegeld. Dit zal eveneens gecontroleerd worden door de verantwoordelijke persoon of het…

Moet een appartementgebouw verplicht brandhaspels hebben?

, , , , ,
Indien de oppervlakte van een gebouw kleiner is dan 500 m2 is geen muurhaspel verplicht (behoudens speciale risico's). In alle andere gevallen wordt het aantal muurhaspels als volgt bepaald: de waterstraal bereikt elk punt van een compartiment; …

Wat is een laag gebouw volgens het KB brandpreventienormen?

, , , , , , , , , , , , , , , , , ,
De opdeling tussen een laag, middelhoog en hoog gebouw is van belang voor het aantal brandblusser, rookmelders, evacuatiewegen U moet voorzien. Het zal eveneens een invloed hebben op de toegang voor de brandweer en de voorzieningen die je hiervoor…