Is een pictogram bij een brandhaspel verplicht?

Het ARAB vermeldt dat de signalering op permanente wijze dient te gebeuren voor de lokalisatie en identificatie van het materieel en de uitrusting voor brandbestrijdingsmateriaal. Het brandhaspel valt hier uiteraard ook onder.

Dit wordt bevestigd door de Regels van Goed Vakmanschap. Deze regels specifiëren dat de grootte 100 mm x 100 mm moet zijn.

*Deze informatie vindt U terug in art. III.6-6 van het ARAB, in bijlage III.6.2 van het ARAB en in punt 10 van de Regels van goed Vakmanschap: haspels.