Ik heb een B&B. Moet ik een brandcentrale voorzien?

Volgens het Logiesdecreet wordt er een opsplitsing gemaakt tussen de kleine en de grote kamergerelateerde logies. Enkel de grote logies moeten een automatische branddetectie centrale voorzien. Dit zijn de logies met meer dan 5 verhuureenheden én met meer dan 12 slaapplaatsen.Het gaat om een automatische branddetectie- installatie van het type bewaking en dit zal vanaf 1 april 2022 verplicht zijn.

Indien het toeristisch logies bestaat uit één verhuureenheid met maximaal 32 slaapplaatsen, mogen gekoppelde autonome rookdetectoren de automatische branddetectie vervangen.

Deze branddetectie-installatie zal jaarlijks gecontroleerd worden door een hiervoor benoemde keuringsinstelling. De keuring en controle gelden eveneens voor kleine logies die toch kiezen voor een automatische branddetectie-installatie.