Wie mag een rookkoepel controleren?

De jaarlijkse controle moet onder verantwoordelijkheid van de gebouwbeheerder gebeuren. Tijdens de controle zal er worden nagegaan dat de verluchtingsopening goed opent en sluit. Dit houdt een resultaatsverbintenis in. Dit betekent dat er geen verplichting wordt opgelegd door de wetgever wie de controle moet uitvoeren, zolang ze maar correct gebeurt en in geval van nood effectief werkt. De keuze ligt bij de gebouwbeheerder en dit brengt verantwoordelijkheid met zich mee. Het is van groot belang dat de rookkoepel goed werkt, aangezien rook de dodelijkste factor is bij een brand.

De data van de controles en de vaststelling tijdens deze controles worden opgenomen in het preventiedossier en ter beschikking gehouden van de hulpdiensten.

*Deze informatie vindt u terug in de NBN S 21-208-3:2018 norm terug.