Aan welke normen moeten branddekens voldoen?

De branddekens die verkrijgbaar zijn om de Belgische markt moeten voldoen aan de EN 1869:1997 norm en aan de veiligheidsverplichting van artikel 2 van de wet van 9 februari 1994. Wat houdt dit concreet in?

  • Op het branddeken zelf moet de contactgegevens van de fabrikanten en de leveranciers staan. Net zoals het nummer EN 1869 en het jaar van de Europese norm, het model of het typenummer.
  • Op de voorkant van de wandhouder moet de term “BRANDDEKEN” met een lettertype groter dan 20 mm staan. Het model of het typenummer, de instructie “weggooien na gebruik” en de gebruiksaanwijzing met pictogrammen en de instructie moeten eveneens vermeld zijn.
  • Uiterlijke kenmerken: “EN 1869” norm; minimale afmetingen 1m op 1m; het branddeken is voorzien van twee zichtbare handgrepen en de verpakking heeft een riem of oogje om het branddeken omhoog te hangen.