Ben ik verplicht om brandblusser te installeren?

Om deze vraag correct te beantwoorden zullen we een opdeling maken.

Als privé persoon bent u niet verplicht om een brandblusser te installeren.

Het “KB van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de gebouwen moeten voldoen” bepaalt dat in alle gebouwen een brandblusser verplicht is. Hier gelden twee uitzonderingen op nl. voor eengezinswoningen en voor gebouwen bestaande uit maximaal twee bouwlagen en met een totale oppervlakte kleiner dan of gelijk aan 100 m2. Hier kan je uit afleiden dat in een appartementsgebouw wel degelijk een verplichting voor brandblussers geldt, maar dat deze verplichting niet reikt tot in de private ruimte.

Ook in de professionele sfeer moet volgens het ARAB de werkgever de nodige brandblussers voorzien.

De verplichting geldt eveneens voor toeristische logies, dit blijkt uit het Logiesdecreet. Dit geldt zowel voor kamergerelateerde als voor terreingerelateerde logies.