Is het Logiesdecreet op mij van toepassing?

Het decreet is van toepassing op toeristische logies die aangeboden worden op de toeristische markt.

Wat is een toeristische logies?

Dit omvat:

 • Elke constructie, inrichting, ruimte of terrein;
 • Dat aan één of meer toeristen;
 • Tegen betaling;
 • De mogelijkheid tot verblijf biedt voor één of meer nachten;
 • En dat aangeboden wordt op de toeristische markt.

Wat houdt het aanbieden op een toeristische markt in?

 • Dit is het op eender welke wijze publiek aanbieden van een toeristisch logies hetzij als exploitant, hetzij via een tussenpersoon.

Het zal niet van toepassing zijn op:

 • Terreinen waarop gedurende hoogstens 75 dagen per jaar gekampeerd wordt in het kader van een evenement of door georganiseerde groepen kampeerders die onder toezicht staan van één of meer begeleiders (‘tijdelijke evenementcampings’);
 • Toeristische logies ingedeeld in de categorie “jeugdverblijfcentrum” in het kader van het decreet van 18 juli 2003 betreffende de verblijven en verenigingen;
 • Een bivakzone;
 • Een erkende inrichting die wordt gebruikt voor de werking van een jeugdwerkinitiatief waarin wordt verbleven of waarnaast wordt gekampeerd gedurende maximaal 60 dagen per jaar door georganiseerde jeugdgroepen die onder toezicht van een of meer begeleiders staan (‘Jeugdbewegingskampen’); en
 • Logies waar men gratis kan/mag verblijven.