Wat is een goede evacuatieweg voor mijn B&B/ toeristisch logies?

Het logiesdecreet geeft een aantal voorschriften waar je zeker rekening mee moet houden bij het uitstippelen van evacuatiewegen. Deze zijn zowel voor de ‘kleine’ als de ‘grote’ toeristische logies dezelfde. De evacuatiewegen:

  • zijn veilig aangelegd;
  • zijn duidelijk gesignaleerd;
  • worden vrij en bruikbaar gehouden zonder versperringen;
  • zijn zo aangelegd en verdeeld dat ze altijd onafhankelijk van elkaar blijven;
  • Komen uit op een straat of op een vrije ruimte die voldoende groot is om zich van het gebouw te kunnen verwijderen en het snel en veilig te kunnen ontruimen.

Met een duidelijk signalisatie wordt gedoeld op het gebruik van de juiste pictogrammen op een zichtbare plaats. Je moet er steeds voor zorgen dat de klanten en jij zelf zo snel mogelijk het gebouw kunnen verlaten. Dubbelzinnige, tegenstrijdige pictogrammen moeten dus vermeden worden, evenals spiegels die verwarring zouden kunnen creëren.