Wat moet ik volgens het Logiesdecreet doen betreffende brandveiligheid?

Eerst en vooral zal er een onderverdeling gemaakt moeten worden met betrekking tot de kamergebonden en terreingebonden logies betreffende hun specifieke brandveiligheidsnormen:

Er zal op basis van deze gegevens een brandveiligheidsattest A, Abis, B of C afgeleverd worden door de bevoegde instelling of instantie of door de burgemeester.

Wat betekent de opdeling:

  • Attest A: Noodzakelijk voor de exploitatie. Dit attest heeft een geldigheidsduur van 8 jaar vanaf de datum van aflevering. Let wel het attest vervalt na een aantal grote werkzaamheden zoals o.a. de uitbreiding van het aantal verhuureenheden, slaapplaatsen etc.
  • Attest AbisDit is een vereenvoudigd brandveiligheidsattest waaruit blijkt dat de werkzaamheden of wijzigingen conform de normen zijn uitgevoerd. De geldigheidsduur is beperkt tot de duur van het initiële brandveilighiedsattest A
  • Attest B: Als het toeristische logies dat moet voldoen aan specifieke brandveiligheidsnormen voor ‘grote’ en terreingerelateerde logies niet volledig aan de specifieke brandveiligheidsnormen voldoet, maar de veiligheid van de logerende toeristen, het personeel en de bezoekers niet ernstig in het gedrang komt, kan de burgemester op voorwaarde van de opmaak van een stappenplan een tijdelijk brandveiligheidsattest B afleveren. De geldigheidsduur bij aanvang van een brandveiligheidsattest B bedraagt één jaar en loopt vanaf de datum van de aflevering. Het stappenplan houdt een duidelijke omschrijving in van de mate waarin de vastgestelde tekorten verholpen zijn of zullen worden, de termijn waarin dat in het laatste geval zal gebeuren en de middelen die daarvoor zullen worden aangewend.
  • Attest C: Dit wordt afgeleverd als het toeristisch logies niet of niet meer voldoet aan de specifieke brandveiligheidsnormen. Dit attest laat een eerder afgeleverd attest A, Abis of B van rechtswege vervallen en het C attest vervalt na aflevering van een nieuw attest A of C.

De aanvraag van een brandveiligheidsattest gebeurt elektronisch of met een aangetekende brief bij Toerisme Vlaanderen voor een ‘klein’ logies of bij de burgemeester voor een ‘groot’ of terrein gerelateerd logies.

Zijn afwijkingen van de specifieke brandveiligheidsnormen mogelijk?

Dit is mogelijk als het wordt toegestaan door de Technische Commissie Brandveiligheid. De alternatieven moeten eenzelfde veiligheidsniveau garanderen als vereist. De afwijkingsaanvraag wordt door de uitbater aangevraagd met een aangetekende brief of elektronisch. De afwijkingsaanvraag is gemotiveerd en geeft nauwkeurig aan op welke specifieke brandveiligheidsnormen de afwijkingsaanvraag slaat. Er wordt eveneens kopie van het verslag van de bevoegde brandweerdienst bijgevoegd.

De toegestane afwijking blijft geldig zolang de toestand waarvoor de afwijking is verkregen, ongewijzigd blijft en er geen andersluidende bepaling is of wordt opgenomen in de betreffende of volgende afwijkingsbeslissing.

Voor andere vragen omtrent de toepassing en de uitwerking van het Logiesdecreet, verwijzen wij u graag door naar Toerisme Vlaanderen.