Welke brandblusser heb ik nodig voor een marktkraam?

Uit de marktreglementen of politiecodexen van de verschillende steden blijkt dat je over een gekeurde brandblusser moet beschikken als je op de marktplaats handel wil drijven. Dit is namelijk één van de voorwaarden om een vergunning te krijgen:

  • Bewijs van een gekeurde brandblusser
  • Bewijs van de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor brand en ontploffing.

Er wordt aangeraden om hiervoor een schuimbrandblusser 6 l met BENOR label te gebruiken, aangezien er minder nevenschade zal ontstaan dan bij een poederbrandblusser.

Indien U braad- en verwarmingstoestellen gebruikt, zal je een CO2 brandblusser 5 kg met BENOR label in de onmiddellijke nabijheid moet hebben.

Voorzie ook steeds een branddeken, dit wordt door verschillende politiereglementen verplicht.