Wat is het intern noodplan?

Je zal als werkgever een intern noodplan opstellen. Dit zal gesteund zijn op procedures die aangepast zijn aan gevaarlijke situaties en mogelijk ongevallen of incidenten die eigen zijn aan de onderneming of instelling evenals aan de gevallen van geweld van externe oorsprong.

Het gaat om procedures die betrekking hebben op:

 • de informatie en de instructies betreffende de maatregelen in geval van nood;
 • het alarm- en communicatiesysteem;
 • de veiligheidsoefeningen;
 • de handelingen te stellen bij evacuatie en eerste hulp;
 • de middelen voor de eerste verzorging;
 • de maatregelen om posttraumatische stress te voorkomen of te beperken.

De inhoud van het intern noodplan bevat:

 • Schriftelijk gepaste procedures vast voor:
  • De uitvoering van de taken toevertrouwd aan de brandbestrijdingsdienst;
  • De evacuatie van personen;
  • De evacuatieoefeningen;
  • Het gebruik van de beschermingsmiddelen tegen brand;
  • De informatie en de opleiding van de werknemers.

Bij het opstellen van deze procedures zal je het advies vragen van de preventieadviseur arbeidsveiligheid(1) en van het Comité voor Preventie en bescherming op het Werk (indien dit er niet is de vakbondsafvaardiging en indien dit er niet is de werknemers zelf). De preventieadviseur zal deze eveneens tekenen ‘voor gezien’.

(1) Een preventieadviseur is steeds vereist maar voor ondernemingen met minder dan 20 werknemers kan de werkgever dit zijn.

* Deze informatie vindt U terug in art. III.3-23 ARAB