Wat wordt er vermeld in het brandpreventiedossier?

Het brandpreventiedossier moet de volgende elementen bevatten:

 • Het document van de risicoanalyse en de preventiemaatregelen;
 • Het document dat de organisatie van de brandbestrijdingsdienst beschrijft;
 • De procedures opgemaakt in uitvoering van het intern noodplan;
 • Het evacuatieplan;
 • Het interventiedossier;
 • De vaststellingen gedaan naar aanleiding van de evacuatieoefeningen;
 • Een lijst van de beschermingsmiddelen tegen brand die beschikbaar zijn op de arbeidsplaats en hun situering op een plan;
 • De data van de controles en de onderhoudsbeurten van de beschermingsmiddelen tegen brand, van de gas-, verwarmings- en airconditioningsinstallaties en van de elektrische installaties evenals de vaststellingen gedaan tijdens deze controles;
 • De lijst van de eventuele individuele afwijkingen die aan de werkgever werden verleend op basis van art. 52 ARAB;
 • De adviezen verstrekt door:
  • Preventieadviseur arbeidsveiligheid en preventieadviseur-arbeidsgeneesheer;
  • Comité;
  • Openbare hulpdienst.
 • De informatie die eventueel werd overgemaakt op vraag van de openbare hulpdienst, inzonderheid voor het opmaken van het noodplan en het interventieplan, bedoeld in het KB van 16 februari 2006 de nood-interventieplannen.