Hoeveel rookmelders zijn er nodig in mijn huis of kamer?

Een woning of kamerwoning dient per bouwlaag uitgerust te zijn met minimum 1 optische rookmelder conform NBN EN 14604 dat reageert op de rookontwikkeling bij brand door het produceren van een scherp geluidssignaal, en niet van het ionisch type is.

Een zolder of kelder, al dan niet bestemd voor gedeeld gebruik, waarin zich een technische installatie bevindt of die een directe toegang heeft en normaal en onmiddellijk te betreden is, wordt als bouwlaag beschouwd.

Een kamer is uitgerust met één rookmelder. Een kamer heeft een minimale oppervlakte van 12 m2. Er zijn wel wat uitzonderingen op deze netto-oppervlakte:

 • Voor de huisvesting van een of meer studenten geldt een minimale oppervlakte van 8 m2 als ze eveneens voldoet aan de volgende voorwaarden:
  • ze gebouwd of gerealiseerd is voor 1 september 1998;
  • er werd op basis van een aanvraag van voor 1 september 2001 een eerste conformiteitsattest afgegeven dat zonder onderbreking verlengd werd en nooit ingetrokken of vervallen is vanwege een ander criterium dan de oppervlakte.
 • Voor de huisvesting van seizoenarbeiders geldt een minimale oppervlakte van 8 m2 op voorwaarde dat de kamer en de gemeenschappelijke ruimte samen een totale oppervlakte van minimaal 18 m2 hebben.
 • Voor een woning die gebouwd of vergund is voor 1 oktober 2016, dat de gemeten nettovloeroppervlakte die kleiner is dan de minimale oppervlaktenorm van 12 m2 of 18 m2:
  • met 2 m2 wordt verhoogd als de woning bij wijze van structurele plaatsbesparende maatregel uitgerust is met een bed van minimaal 2 m2, dat dubbel gebruik aantoont;
  • wordt verhoogd met maximaal 3 m2 van de gemeten oppervlakte in de aparte badkamer.