Wat zijn de plichten van de werkgever betreffende de brandveiligheid volgens het ARAB?

De werkgever heeft, zoals blijkt uit het ARAB, de volgende plichten met betrekking tot brandveiligheid: