Ik woon in een appartementsgebouw. Moeten er evacuatieplannen hangen?

In de privéruimte, het appartement op zichzelf, niet. Je bevindt je wel in een gebouw, waardoor er voor de publieke delen andere regels gelden. Het evacuatieplan is verplicht in gebouwen, dit blijkt uit het KB 7 juli 1994 betreffende brandpreventienormen. Dit KB verwijst vervolgens naar het ARAB. Het evacuatieplan moet aan de ingang van het gebouw hangen en op elke verdieping.