Wat zijn de taken van de brandbestrijdingsdienst?

Elke werkgever richt een brandbestrijdingsdienst op ongeacht het aantal werknemers. De reden hiervoor is dat er steeds één persoon aanwezig is die, met kennis van zaken, kan optreden bij een beginnende brand. De brandbestrijdingsdienst speelt een grote rol bij de preventie van brand (bv. risicoanalyse), de evacuatie (bv. snel en efficiënt uitvoeren van de evacuatie) en de bestrijding. De dienst vervult minstens de volgende taken:

  • Toezien dat de melding gebeurt;
  • Toezien dat het waarschuwingssignaal, ontvangen door een aangeduide persoon, gepast behandeld wordt;
  • De taken verrichten die nodig zijn om elk begin van brand te bestrijden in optimale omstandigheden wat de veiligheid betreft, door de aanwezigheid van een persoon die hulp kan bieden;
  • Personen in veiligheid brengen in afwachting van de tussenkomst van de openbare hulpdiensten;
  • De vooraf bepaalde maatregelen uitvoeren die de openbare hulpdiensten in staat te stellen de onderneming te betreden;
  • De leden van de openbare hulpdiensten vlug naar de plaats van het onheil leiden;
  • Meewerken aan de risicoanalyse en aan de ontwikkeling van de procedures van het intern noodplan;
  • De situatie signaleren die de evacuatie kunnen verhinderen of die een brand kunnen uitlokken.

Meer over de brandbestrijdingsdienst: https://brandbeveiliging.vlaanderen/?post_type=ht_kb&p=83&preview=true

Meer over de leden van de brandbestrijdingsdienst: https://brandbeveiliging.vlaanderen/brandbeveiliging/welke-vaardigheden-en-opleidingen-dienen-de-leden-van-de-brandbestrijdingsdienst-te-hebben/

* Deze informatie vindt U in art. III.3-7 ARAB