Hoe stel ik een brandbestrijdingsdienst op?

Elke werkgever richt een brandbestrijdingsdienst op ongeacht het aantal werknemers. De reden hiervoor is dat er steeds één persoon aanwezig is die, met kennis van zaken, kan optreden bij een beginnende brand. De brandbestrijdingsdienst speelt een grote rol bij de preventie van brand (bv. risicoanalyse), de evacuatie (bv. snel en efficiënt uitvoeren van de evacuatie) en de bestrijding.

Je zorgt voor voldoende middelen zodat de brandbestrijdingsdienst haar taken volledig en efficiënt kan vervullen.

Je bepaalt, in functie van de aard van de activiteiten, het aantal personen dat aanwezig kan zijn in de onderneming, het specifieke brandrisico, de uit te voeren preventiemaatregelen en de middelen waarover de openbare hulpdiensten beschikken, dat:

  • Het aantal werknemers dat deel uitmaakt van de dienst;
  • De nodige bekwaamheden ter uitvoering van hun taak, rekening houdende met de vereiste vaardigheden van de leden van de brandbestrijdingsdienst;
  • De specifieke opleidingen nodig voor het verwerven van deze bekwaamheden;
  • De verdeling van deze werknemers zodat het geheel van de arbeidsplaatsen gedekt is;
  • De nadere regels betreffende de uitvoering van de taken conform het intern noodplan.

De werkgever kan, bijkomstig, een beroep doen op personen die geen deel uitmaken van het personeel van de onderneming.

Bij de organisatie van de brandbestrijdingsdienst vraagt de werkgever het advies van de preventieadviseur arbeidsveiligheid en van het Comité voor preventie en Bescherming op het Werk en raadpleegt hij de bevoegde openbare hulpdienst.

Meer over de taken van de brandbestrijdingsdienst: https://brandbeveiliging.vlaanderen/brandbeveiliging/wat-zijn-de-taken-van-de-brandbestrijdingsdienst/

Meer over de leden van de brandbestrijdingsdienst: https://brandbeveiliging.vlaanderen/brandbeveiliging/welke-vaardigheden-en-opleidingen-dienen-de-leden-van-de-brandbestrijdingsdienst-te-hebben/

* Deze informatie vindt U in art. III.3-8 ARAB