Ben ik verplicht om pictogrammen op te hangen?

Het is inderdaad verplicht om pictogrammen te voorzien in iedere publiek toegankelijke ruimte. Het gaat hier over kantoren, horeca, winkels, maar ook appartementsgebouwen.

Dit is logisch aangezien je bij het ontstaan van brand of een andere gevaarlijke situatie zo snel mogelijk een veilige plaats moet bereiken in optimale veilige omstandigheden. De signalisatie helpt hierin, want haar doel is op een snelle en gemakkelijk te begrijpen wijze de aandacht te vestigen op objecten, activiteiten en situaties, die bepaalde gevaren kunnen veroorzaken.

Afhankelijk van de situatie zal er op permanent of occasionele wijze signalisatie voorzien worden. Dit wordt bepaald door het ARAB en haar bijlagen, maar eveneens door het KB 7 juli 1994 betreffende brandpreventienormen, de lokale politiecodex en het Logiesdecreet.