Ik heb een studentenhuis. Moet ik een brandcentrale voorzien?

Er geldt reeds een verplichting op de aanwezigheid van een optische rookmelder in de studentenkamer. Betreffende de aanwezigheid van een brandcentrale schept de Vlaamse regelgever hierover geen duidelijkheid. We zullen hiervoor grijpen naar de relevante politiecodex. Hieronder staat dus een houvast maar controleer dit zeker zelf voor de relevante gemeente.

In het politiereglement van Leuven en Genk wordt bepaald dat een automatische branddetectie-installatie vereist is in lage gebouwen met meer dan 10 studentenkamers. Dit is de minimumnorm dus een middelhoog of hoog gebouw met studentenkamers dient altijd een automatische branddetectie-installatie te hebben. De detectoren van deze installatie moeten in elke studentenkamer, vluchtweg, kelder, technisch lokaal, bergplaats, keuken, leefruimte en trappenhuis geplaatst worden.

In Antwerpen bepaald het politiereglement dat een automatische branddetectie met centrale vereist is vanaf 8 studentenkamers.De plaatsing van de detectoren moet hier in de kamers zelf, het binnentrappenhuis en eventuele andere risicovolle lokalen.

In Gent bepaalt het politiereglement dat een automatische branddetectie-installatie vereist is, indien de studentenwoning meer dan 15 studentenkamers heeft. De plaatsing van de detectoren geschiedt in de kamers, trappenhuizen, gangen, gemeenschappelijke ruimten, bergingen en evacuatiewegen. In kleinere studentenhuizen zijn er op deze plaatsen rookmelders vereist, maar er kan vrijwillig voor een branddetectie-installatie gekozen worden.

In Kortrijk zien we dat in alle kamerwoningen een automatische branddetectie-installatie van het type “algemene bewaking” dient te worden geplaatst.