Ben ik verplicht om een AED te installeren?

, , ,
Wat is een AED? Dit staat voor Automatische Externe Defibrillator. Het apparaat kan in deze situatie het leven van een mens redden en blijvende hersenschade beperken. Is een AED verplicht? Neen, er geldt geen specifieke verplichting voor…

Aan welke normen dient een AED te voldoen?

, , , ,
Om te weten of de automatische externe defibrillator (AED) van goede kwaliteit is, moet er gekeken worden naar de ISO 9001 norm. Dit is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Let vooral op het keurmerk zoals onder andere de…

Dient een AED jaarlijks onderhouden te worden?

, , ,
Het is natuurlijk van levensbelang dat als je een automatische externe defibrillator (AED) hebt, deze effectief werkt. Er geldt hiervoor geen externe jaarlijkse controle. De eigenaar van de AED moet zelf na elk gebruik en ten minste maandelijks…