Aan welke normen dient een AED te voldoen?

Om te weten of de automatische externe defibrillator (AED) van goede kwaliteit is, moet er gekeken worden naar de ISO 9001 norm. Dit is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Let vooral op het keurmerk zoals onder andere de CE-markering, het FDA keurmerk, het TÜV certificaat, de IP55 classificatie of het AED keurmerk.

Deze normen zijn allemaal om de kwaliteit van de fabrikant na te gaan. Er is geen specifieke norm voor de AED. Het AED is wel onderhevig aan het KB van 18 maart 1999 betreffende de medische hulpmiddelen en haar wijzigingsbesluiten. Hierin zitten de essentiële eisen vervat waaraan hulpmiddelen moeten voldoen voordat ze op de markt gebracht worden.