Aan welke normen dient noodverlichting te voldoen?

Noodverlichting is een van de noodzakelijke voorzieningen, omdat deze een veilig gebruik van de vluchtwegen en nooduitgangen mogelijk maken. Dus is het belangrijk dat je de juiste noodverlichting koopt. De Europese norm betreffende noodverlichting is NEN-EN 1838:2013 van toepassing. Deze geldt voor gebouwen waar publiek en werknemers toegang tot hebben. Het gebruik van deze norm is om een minimum standaard te voorzien op vlak van de noodverlichting en is vooral ook een kwaliteitsgarantie.