Aan welke normen dient een brandblusser te voldoen?

Een brandblusser zal net zoals andere blusmiddelen moeten voldoen aan een aantal normen. Een nieuw draagbaar blustoestel (hieronder valt de brandblusser) dient conform te zijn aan de EN3 norm en het BENOR-label die de conformiteit aan de voorschriften van de geldende normen garandeert.

Een draagbaar blustoestel dat niet voldoet aan de EN3 normen kan gebruikt worden indien ze conform de NBN S21-011 tot en met NBN S21-017 is en als ze aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • het blusvermogen van het toestel op het toestel staat vermeld, en
  • het toestel zich in goede staat bevindt, en
  • het toestel regelmatig onderhouden wordt conform de norm NBN S21-050, en
  • de conformiteit van het toestel door een BENOR-keurmerk is gewaarborgd.

Indien het blustoestel niet conform is aan de normen NBN S21-011 tot en met NBN S21-017 dan kunnen de toestellen best uit dienst genomen worden.

Mobiele blustoestellen dienen aan de EN 1866 normen te beantwoorden.

*Deze informatie vindt U terug in de Regels van Goed Vakmanschap goedgekeurd door APRAGAZ.