Moet een automatische brandblusser jaarlijks gekeurd worden?

Dit wordt bepaald door art. III.3-22 van het ARAB.

Alle beschermingsmiddelen tegen brand, waaronder de automatische brandblusser, worden ten minste één keer per jaar gecontroleerd. Je zal er ook op toezien dat de nodige onderhoudsbeurten gebeuren om de goede staat te verzekeren.

De controles en onderhoudsbeurten worden uitgevoerd overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant of de installateur. De controles worden uitgevoerd door bevoegde personen.

Er kunnen vanwege de fabrikant of de installateur strengere voorschriften gelden.