Ben ik in een appartementsgebouw verplicht om een automatische brandblusser te installeren bij een centrale verwarmingsketel?

De plaats waar een centrale verwarmingsketel zich bevindt, is een technische lokaal volgens het KB van 7 juli 1994. De NBN B 61-001 (+ A1 : 1996) norm beschouwd de generatoren in de stookplaats, die een totaal nuttig warmtevermogen hebben dat kleiner is dan 70 kW doch groter dan 30 kW, eveneens als een technisch lokaal. Dit geldt eveneens voor de stookplaats met een totaal nuttig warmtevermogen van gelijk of meer dan 70 kW. Hetzelfde KB bepaalt eveneens dat elk technisch lokaal een compartiment is.

Er geldt geen algemene wettelijke verplichting voor de installatie van een automatische brandblusser bij een centrale verwarmingsketel. Voor technische lokalen, waaronder de stookafdeling gelden verplichtingen rond de aard brandveiligheid van de deur en de evacuatie.