Ik heb een kinderopvang of crèche. Moet ik een brandcentrale voorzien?

Een kinderdagverblijf of crèche valt onder de groepsopvang. De groepsopvang is een grotere opvang met meerdere kinderbegeleiders. Er zijn minimaal 9 kinderen tegelijkertijd aanwezig. De kinderen worden opgevangen in een leefgroep van maximaal 18 kinderen en elke begeleider heeft maximaal 9 kindjes.

Hier moet je in alle lokalen van de kinderopvanglocatie correct geplaatste autonome rookmelders of een branddetectie-installatie met centrale plaatsen. Men heeft een keuze. Deze keuze valt in twee gevallen weg en daar is een branddetectie-installatie met centrale vereist, namelijk:

  • bij een kinderopvanglocatie die ‘s nachts kinderopvang organiseert;
  • bij een kinderopvanglocatie met 51 of meer kinderopvangplaatsen.

In deze gevallen in een branddetectie-installatie met centrale verplicht.

De branddetectie-installatie met centrale bestaat uit een aantal branddetectoren in alle lokalen die deel uitmaken van de kinderopvanglocatie en die verbonden zijn met een interne centrale. Bij de keuze van het type van detectoren wordt rekening gehouden met de aard, het risico en de omgevingsvoorwaarden.

De centrale is aangepast aan de detectoren en minstens uitgerust met:

  • een optisch signaal dat de inbedrijfstelling van de installatie aangeeft;
  • een akoestisch waarschuwingssignaal;
  • een optisch waarschuwingssignaal dat het mogelijk maakt de plaats waar de brand is ontstaan, te lokaliseren. Die lokalisering van de brand is op zijn minst mogelijk per bouwlaag;
  • een akoestisch en optisch storingssignaal dat verschilt van het waarschuwingssignaal bij brand;
  • een alarmsignaal dat niet verward kan worden met andere signalen en overal in de kinderopvanglocatie gehoord kan worden.

Deze branddetectie-installatie met centrale zal driejaarlijks gecontroleerd worden door de bevoegde persoon. Dit is de persoon die door de organisator is aangewezen, en die de nodige kennis en vaardigheden bezit om de controletaken uit te voeren. hij moet ook de nodige middelen ter beschikking hebben om zijn taak goed uit te voeren.