Ik heb een kleine winkel. Dien ik pictogrammen te voorzien?

Het ARAB bepaalt dat evacuatiewegen, uitgangen en nooduitgangen moeten uitgerust zijn meteen veiligheidsverlichting én een gepaste signalisatie. Het ARAB bepaalt eveneens dat de gezondheids- en veiligheidssignalering op het werk op permanente wijze  de volgende zaken moet signaleren:

  • een verbod, waarschuwing en een gebod, alsook de lokalisatie en identificatie van reddings- of hulpmiddelen (zoals EHBO-kits);
  • de lokalisatie en identificatie van het materieel en de uitrusting voor brandbestrijding, door middel van borden;
  • etc.

Hieruit blijkt dat er wel degelijk een verplichting geldt om de juiste pictogrammen te gebruiken, ook al heeft u maar een kleine winkel. De oppervlakte is met andere woorden niet relevant.