Wat zijn de voorschriften inzake signalering op recipiënten en leidingen volgens het ARAB?

De aanduiding van gevaarlijke stoffen bij werkzaamheden of opslagplaatsen is van groot belang en je zal op een aantal zaken moeten letten. Het gaat hier om stoffen of mengsels met fysische gevaren, gezondheidsgevaren of milieugevaren als kenmerk.

De signalering op de recipiënten die gebruikt worden bij werkzaamheden, opslagplaatsen, de leidingen die deze stoffen bevatten en/of transporteren, moet op de volgende wijze worden aangebracht:

  • Permanent;
  • Op de zichtbare zijde(n);
  • In de vorm van hard materiaal, zelfklevend materiaal of verf.

Etikettering kan vervangen worden door waarschuwingsborden, die aangevuld worden met bijkomende informatie zoals de naam en/of de formule van de gevaarlijke stof of mengsel en een gedetailleerde beschrijving van het gevaar.

De borden moeten gemaakt zijn van een materiaal met een zo groot mogelijke schokvastheid, weerbestendigheid en resistentie voor omgevingsfactoren. De borden, stickers, etc. moeten op een passende hoogte en plaats ten opzichte van het gezichtsveld, hetzij bij de toegang tot een zone waar een algemeen risico bestaat hetzij in de onmiddellijke nabijheid van een bepaalde risico of het object. Zorg er zeker voor dat de borden etc. goed verlicht, makkelijk toegankelijk en zichtbaar zijn. Indien nodig, bij slechte natuurlijke verlichting, gebruik fluorescerende kleuren, reflecterende materialen of kunstlicht.

De etikettering wordt voldoende herhaald en zeker aangebracht in de nabijheid van de meest gevaarlijke plaatsen, zoals kleppen en aansluitingen.

De voorraden van gevaarlijke stoffen of mengsels kunnen worden aangeduid door het waarschuwingsbord “gevaar”. Dit wordt bij de opslagruimte of op de toegangsdeur tot de opslagruimte geplaatst.

Voorbeelden:

 

*Deze informatie vindt U terug in bijlage III.6-3 en de artikelen III.6-6, III.6-10 en III.6-11 van het ARAB.