Hoe kan de werkgever de schadelijke gevolgen van een brand beperken?

, , , ,
De werkgever vergewist zich ervan dat in geval van brand de constructie van het gebouw toelaat dat: De werknemers en de andere aanwezige personen op de arbeidsplaatsen, deze arbeidsplaatsen zo vlug mogelijk kunnen evacueren, zonder zich in…

Hoe dient de veiligheids- en gezondheidssignalering te gebeuren?

, , , , , , , , , , , ,
Het is belangrijk dat de signalisatie duidelijk is, zodat brandblussers snel te lokaliseren zijn, uitgangen makkelijk te vinden zijn, de EHBO kist snel gevonden wordt enzovoort. Het ligt dan ook voor de hand dat hierover regels bestaan. Er wordt…