Hoe kan de werkgever de schadelijke gevolgen van een brand beperken?

De werkgever vergewist zich ervan dat in geval van brand de constructie van het gebouw toelaat dat:

  • De werknemers en de andere aanwezige personen op de arbeidsplaatsen, deze arbeidsplaatsen zo vlug mogelijk kunnen evacueren, zonder zich in gevaar te brengen en dat ze, in voorkomend geval, kunnen geholpen worden;
  • De leden van de openbare hulpdiensten in alle veiligheid kunnen optreden.

De werkgever ziet erop toe dat het gebouw ontworpen en gebouwd is, dat in geval van brand:

  • De stabiliteit van de dragende elementen en van de hele structuur van het gebouw gedurende een bepaalde tijd kan gewaarborgd worden;
  • Het ontstaan en verspreiden van vuur en rook binnenin het gebouw beperkt wordt;
  • De uitbreiding van brand naar aanpalende gebouwen vermeden wordt.