Wat mag ik niet vergeten voor mijn brandveilige werkplek?

Ik wil mijn bedrijf zo goed mogelijk beschermen tegen brand en haar gevolgen. Het eerste wat ik dan doe zijn de nodige preventiemaatregelen nemen. Deze preventiemaatregelen worden genomen op basis van de risicoanalyse en er zit een bepaalde volgorde nl. het voorkomen van risico’s, het voorkomen van schade en tot slot het beperken van de schade.

Je zal voor elke groep van preventiemaatregelen bepalen welke hun invloed is op het risico en of zij zelf geen risico’s inhouden, zodat ofwel een andere groep van preventiemaatregelen moet worden toegepast ofwel bijkomende preventiemaatregelen van een andere groep worden genomen. De preventiemaatregelen hebben betrekking op:

Welke zijn de belangrijkste dingen die ik in het achterhoofd hou als ik preventiemaatregelen ga nemen?

Het eerste waar je meteen aan zal denken is de brand proberen te voorkomen. Hierdoor sluit je alle schadelijke gevolgen uit en is de veiligheid van iedereen die zich op de werkvloer bevindt ook gegarandeerd.

Het tweede waar je zeker rekening mee houdt is er voor te zorgen dat de veiligheid van de werknemers en alle andere aanwezige personen verzekerd is door onder andere melders te voorzien zodat de brand in een vroeg stadium opgespoord kan worden en brandblussers om de brand snel te kunnen blussen. De veiligheid van alle aanwezige personen verzekeren doe je ook door een snelle evacuatie mogelijk te maken zonder hen hierdoor in het gevaar te brengen. Dit gebeurt via evacuatiewegen, een duidelijke signalisatie maakt dit enkel makkelijker en regelmatige evacuatieoefeningen kunnen deze snelle evacuatie enkel bevorderen.

Ten derde zal je ook proberen elk begin van brand vlug en efficiënt bestrijden zodat de uitbreiding vermeden wordt. Dit gaat door brandblussers, sprinkler-systemen, e.d.

Ten vierde zal je ook de nodige maatregelen nemen om de tussenkomst van de openbare hulpdiensten, o.a. de brandweer, te vergemakkelijken. Dit zal je doen door toegangswegen te voorzien zodat de brandweer de brand kan bereiken en deze kan blussen of controleren.

Al deze maatregelen neem je om de schadelijke gevolgen van een brand te beperken.

Let wel! Het gaat hier om een algemene schets en niet om een specifiek geval. 

*Deze informatie vindt U terug in artikelen I.2-7 en III.3-4 t.e.m. III.3-6 ARAB