Hoe moeten gevaarlijk stoffen op de werkplaats aangeduid worden?

De recipiënten die gebruikt worden bij werkzaamheden en opslag alsook de leidingen die de gevaarlijke stoffen bevatten en transporteren moeten aangeduid worden met een etiket. Het gaat hier om stoffen of mengsels met fysische gevaren, gezondheidsgevaren of milieugevaren als kenmerk.

  • Dit is niet nodig voor bewaring van korte duur of als er een vaak wisselende inhoud is, mits er toereikende alternatieve maatregelen worden genomen met hetzelfde beschermingsniveau

De etikettering kan:

  • Vervangen worden door waarschuwingsborden;
  • Aangevuld worden met bijkomende informatie zoals de naam en/of de formule van de gevaarlijke stof of van het gevaarlijke mengsel en een gedetailleerde beschrijven van het gevaar;
  • Voor het transport van recipiënten op de arbeidsplaats worden aangevuld met of vervangen door borden die in de hele Europese Unie van toepassing zijn voor het transport van gevaarlijke stoffen of mengsels.

De opslagplaatsen worden eveneens aangeduid met passende waarschuwingsborden of zijn voorzien van een signalering. Deze signalisatie wordt bij de opslagruimte of op de toegangsdeur tot de opslagruimte geplaatst.