Hoe dient de veiligheids- en gezondheidssignalering te gebeuren?

Het is belangrijk dat de signalisatie duidelijk is, zodat brandblussers snel te lokaliseren zijn, uitgangen makkelijk te vinden zijn, de EHBO kist snel gevonden wordt enzovoort. Het ligt dan ook voor de hand dat hierover regels bestaan. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de permanente en occasionele wijze van signalering.

Permanent:
Een verbod, waarschuwing, de lokalisatie en identificatie van reddings- of hulpmiddelen moeten permanent aangeduid worden door het gebruik van borden. Het brandbestrijdingsmateriaal (brandblussers) en de uitrusting voor brandbestrijding worden eveneens permanent aangeduid door borden en met de opvallende rode kleur. Ook voor leidingen en recipiënten, de markering verkeerswegen en de aanduiding van het gevaar door stoten tegen obstakels, door vallende voorwerpen of voorvallen van personen geldt deze permanente aanduiding door borden.

Occassioneel:
De aanduiding van gevaarlijke gebeurtenissen, de oproep van personen voor een specifieke actie en de dringende evacuatie van personen kan gebeuren door een lichtsignaal, geluidssignaal en mondelinge mededeling. Het leiden van personen, die handelingen verrichten waarbij een risico of een gevaar bestaat kan door het gebruik van hand- of armseinen of mondelinge mededelingen. Het gaat om situaties die zich soms voor doen en vanuit hun aard niet permanent zijn, vandaar dat deze enkel occasioneel worden gebruikt. Men kan steeds alternatieve maatregelen nemen maar hiervoor is de toestemming van de Minister van Werk vereist.

Enorm belangrijk is dat de signalering doeltreffend is. Als er verschillende manieren even doeltreffend zijn, kan men vrij kiezen in drie gevallen:

  • Een band of een bord voor het signaleren van risico’s van struikelen of vallen door hoogteverschil;
  • Er kan steeds (bij gelijke doeltreffendheid) gekozen worden tussen lichtsignalen, geluidssignalen of mondelinge mededeling als ze even doeltreffend zijn;
  • Er mag ook steeds (bij gelijke doeltreffendheid) gekozen worden tussen hand- of armsein of de mondelinge mededeling.

Signalen moeten steeds duidelijk zijn. Door verschillende signaleren gelijktijdig te gebruiken kan dit verwarring veroorzaken. In sommige gevallen is het gelijktijdig gebruik wel toegestaan:

  • Een lichtsignaal en een geluidssignaal;
  • Een lichtsignaal en een mondelinge mededeling;
  • Hand- of armsein en de mondelinge mededeling.

*Deze informatie vindt u terug in art. III.6-6 van het ARAB. De wijze van aanduiding moet ook steeds in overeenstemming zijn met de principes en wijze vermeld in de bijlagen van het ARAB meer bepaald bijlage 1 – 6.