Ben ik verplicht een pictogram te installeren boven een brandblusser?

Het ARAB stelt dat pictogrammen op een passende hoogte en passende plaats ten opzichte van het gezichtsveld moet geïnstalleerd zijn. De pictogrammen moeten in de onmiddellijke nabijheid van het te signaleren object geplaatst zijn, op een zichtbare en makkelijk toegankelijke en goed verlichte plaats.

Het is dus geen verplichting om een pictogram recht boven een brandblusser te plaatsen. Het moet wel in de buurt van de blusser geplaatst worden en makkelijk te zien zijn. Op ooghoogte is hiervoor een gemakkelijke oplossing en als je de brandblusser er dan meteen onder plaatst zal er zeker geen verwarring ontstaan. De brandblusser zal dan ook niet de hoog staan, wat het gebruiksgemak bevordert.

*Deze informatie vindt U terug in art. III.6-6 van het ARAB en in bijlage III.6.2 van het ARAB