Ik heb een B&B. Moet ik evacuatieplannen ophangen?

Ja, dit is verplicht. Het is eerst en vooral verplicht om in een publiek toegankelijk gebouw een evacuatieplan te hangen aan de ingang van het gebouw en per verdieping. Onder het logiesdecreet is het zelfs vereist dat bij een B&B dit plan in elke verhuureenheid aanwezig is met de brandvoorzieningen.

Dit wordt bepaald door het ARAB, meer bepaald art. III.3-13 en het KB van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen